• Facebook Rating 4,7 ud af 5,0 facebook bedømmelse
  • Google Rating 5 ud af 5 Google bedømmelser
  • Kundeservice Kundeservice 96% tilfredshed
Tilbudsliste

Samlet tilbud

Selvom vi bestræber os på at have branchens skarpeste priser, forstår vi også godt at kunderne ønsker et ekstra skarp tilbud når de skal have flere maskiner, sådan gør vi også selv hos vores leverandører.


Derfor har vi lavet vores tilbud funktion: saml minimum 3 maskiner med en samlet værdi af minimum 15.000.- ex. moms, og sende det ind til os.


Så vil vi gøre vores bedste for at lave et ekstra skarpt tilbud!

Energi mærkning for storkøkkenudstyr

Energimærke

For et par år siden besluttede EU at indføre energimærker for at reducere energiforbruget i Europa. Mens energimærker på det private marked længe har været i brug, vil energimærket snart også gradvist blive introduceret til det professionelle marked. Den 1. juli 2016 træder den første fase i kraft, og energimærket bliver obligatorisk for køle- og fryserudstyr på det professionelle marked.

Men hvad betyder dette for din virksomhed?

For at opsummere det kort kan kun apparater med et lavt energiforbrug sælges, og de skal forsynes med en energimærke, der indeholder oplysninger om deres energiforbrug. 

Hvilke apparater gælder de nye regler? 

I den første fase indføres energimærket for køle- og fryserudstyr. Energimærket er dog ikke obligatorisk for alle køle- og fryseapparater. Oprindeligt indføres energimærket for industrikøleskabe og industrifryseskabe med en opbevaringsfunktion til fødevarer.

Det betyder, at energimærket ikke er obligatorisk for apparater med en displayfunktion, såsom flaskekøleskabe, vitriner, kummefrysere og saladetter...endnu, for det kommer snart

Forordningen gælder også kun apparater med et tvungen eller ventileret kølesystem. Dette betyder, at apparater, der er rent statiske og ikke bruger en understøttende ventilator, også er undtaget fra forordningen. Køleskabet og fryserenhederne, der bruges i vores celler, behøver heller ikke at være forsynet med et energimærke. Derudover er der flere betingelser for at afgøre, om et apparat er uden for forordningens anvendelsesområde.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, eller hvis dette gælder for dine produkter.

Vi vil med glæde afklare dette for dig.

Hvad vil der ændre sig den 1. juli 2016?

Den 1. juli skal apparaterne overholde EU-standarderne i forhold til energiforbrug. Dette vil ikke have nogen konsekvenser for vores produkter apparater. Alle apparater opfylder kravene og kan sælges som normalt. Vi forsyner apparaterne med energimærker med en værdi fra A til G, hvor A er den mest energieffektive.

I brugervejledningen medtages ekstra information med hensyn til energiforbrug. Dette vedrører f.eks. Typen af ​​kølemiddel, det globale opvarmningspotentiale (GWP), nettovolumenet i liter og kWh-værdien pr. År. Al denne information vil blive gjort tilgængelig på vores hjemmeside og vil være tilgængelig for forhandlere med et login. 

Sammenligning af energimærker

Med indførelsen af ​​energimærket sammenlignes apparater mere. Det er vigtigt, at dette gøres, mens du bruger de korrekte fakta. Vær altid opmærksom på, om apparater er testet i samme klimaklasse. Klimaklasserne repræsenterer den omgivende temperatur, hvor apparaterne blev testet.

Det samme apparat med etiket A i klasse 3 har ikke længere etiket A, hvis det testes i klasse 4. Vores apparater testes normalt i klimaklasse 4 med en omgivelsestemperatur på 30 ° C og nogle endda i klasse 5. 

I den kommende tid vil vi gradvist gennemføre disse ændringer, og energimærkerne bliver synlige på vores hjemmeside. Vi forstår, at det vil tage tid at vænne sig til, og at nogle ting stadig kan være uklare. Hvis der er spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.