• i dag kl.

  70 60 50 44

  Åbningstider

 • Facebook Rating 4,7 ud af 5,0 facebook bedømmelse
 • Google Rating 5 ud af 5 Google bedømmelser
 • Kundeservice Kundeservice 96% tilfredshed
Tilbudsliste

Samlet tilbud

Selvom vi bestræber os på at have branchens skarpeste priser, forstår vi også godt at kunderne ønsker et ekstra skarp tilbud når de skal have flere maskiner, sådan gør vi også selv hos vores leverandører.


Derfor har vi lavet vores tilbud funktion: saml minimum 3 maskiner med en samlet værdi af minimum 15.000.- ex. moms, og sende det ind til os.


Så vil vi gøre vores bedste for at lave et ekstra skarpt tilbud!

Gas i restaurant

Gas er vel bare gas?

Nej det er det faktisk ikke. Når du vælger at bruge gas i dit køkken i stedet for el, så er det ikke bare gas du vælger. Du skal vide hvilken slags, så du kan købe den rette indretning til dit køkken.

Det har betydning om du kan få bygas, naturgas eller skal bruge flaskegas. Når du har truffet dit valg om at bruge gas, skal du undersøge hvad der er muligt at få, hvor du har planlagt din virksomhed skal ligge. Eller når du eventuelt overtager eller køber en virksomhed.

Bygas leveres i København, Aalborg og Frederiksberg og ifølge ”Naturgasfakta.dk” så er der i øjeblikket ca. 170.000 bygaskunder der får leveret bygas til alt fra opvarmning til madlavning.

Bygassen bruges til madlavning i både private hjem og erhvervsmæssige køkkener som restauranter, kantiner etc.  Derudover bruges bygassen blandt andet til opvarmningsformål og i vaskerier, samt hos større erhvervskunder af forskellig art.

Når du så skal indkøbe diverse hvidevarer til dit køkken, skal du naturligvis købe efter den gas der er mulighed for. Hvis du inddrager sælgeren i dine planer og fortæller ham hvilken gas du har adgang til, så kan han guide dig til at få købt det rigtige.

I dag er det fuldt ud sikkert at anvende gas i det professionelle køkken, og i de fleste tilfælde sparer du samtidig økonomisk, men også på det aftryk du laver i miljøet. Følg diverse anvisninger fra fagfolk, både når det drejer sig om installering og anvendelse af gas. Når du så vælger dine apparater som bruger gas, så tag den erfarne sælger med på råd. Han ved helt sikkert hvilke der vil passe i dit køkken, og til dit behov. På den måde får du apparater du bliver glad for at arbejde med i mange år, og hvor sikkerhed og brugbarhed er helt i top.

Hvorfor skulle jeg vælge gas i mit køkken

En del kokke foretrækker at tilberede maden på gas, og det giver god økonomisk mening, men der er også andre fordele ved den miljøvenlige bygas. Som restaurationsejer kan du, med en bred vifte af de bedste gasdrevne køkkenapparaturer, pejse og terrassevarmere, kræse for både personale og gæster – og samtidig spare både penge og CO2.

Mange kokke sværger til gas – og det med god grund. Den effektive varmeregulering sikrer, at arbejdet med råvarerne bliver nemmere. Ifølge kokken er resultatet en smag og en sprødhed, der i sidste ende
komplimenterer den enkelte madoplevelse.

Fordele ved at bruge gas

 • Du sparer penge, fordi bygas er billigere end el, og du er mere miljøvenlig (du sparer på udledt CO2)
 • Dit køkkenpersonale får gode forudsætninger for at få det bedste frem i råvarerne

Bygas

Bygassen består i dag af lige dele naturgas, biogas og atmosfærisk luft, der blandes i ejektorer, inden den sendes videre til forbrugerne. Der sker hverken nogen opvarmning eller afbrænding i processen, og derfor er anlægget meget sikkert. Bygas er ligesom naturgas lettere end luft, så uforbrændt bygas stiger opad og forsvinder ved den naturlige ventilation.

Biogassen i København kommer fra rensningsanlægget Lynetten, der i 2012 har etableret to nye slamforbrændingsovne, som bruger meget mindre biogas til støttefyring end de gamle ovne. Derfor er der en større mængde biogas til overs end tidligere. HOFOR (leverandør af bygas i Københavns området) har indgået aftale med rensningsanlægget om at købe den overskydende biogas.

Biogassen renses i kulfiltre for svovlbrinte og siloxaner, men opgraderes ikke til naturgaskvalitet. Forsøg med forskellige apparattyper har vist, at der kan tilsættes op til ca. 40% ikke-opgraderet biogas til bygassen, uden at der bliver problemer med apparaternes forbrænding.

Biogas er pr. definition en CO2-neutral energiform. Målet er en 100% CO2-neutral bygasforsyning senest i 2025. Hvis der skal tilsættes mere end ca. 40% biogas til bygasnettet, skal biogassen opgraderes til naturgaskvalitet.

Tilsat lugtstof

Gassen er tilsat et lugtstof (odorant), så man kan lugte gas fra selv meget små utætheder i installationen. Tidligere blev bygassen fremstillet ved spaltning af naturgas og indeholdt derfor giftig kulilte, men i dag er bygassen helt fri for kulilte.

Bygassen i København sparer årligt miljøet for ca. 0.000 tons CO2 sammenlignet med en tilsvarende el-produktion.

Når eller hvis du vælger at bruge gas i dit køkken, skal du huske diverse sikkerhedsforanstaltninger og lytte til eventuelle alarmsignaler.

Pas på kulilten

Bygassen er i dag uden kulilte i den rå gas. Der er derfor ikke risiko for kulilteforgiftning som følge af gasudslip.

Kulilte kan dog opstå ved en dårlig forbrænding. Det giver normalt ikke problemer for apparater som kedler og vandvarmere, der er forsynet med aftræk. I tilfælde af defekte aftræk kan det derimod give anledning til udslip af røggas til omgivelserne og herved medføre forgiftninger på grund af kulilten. Lad derfor autoriseret personale foretage de lovpligtige og regelmæssige eftersyn samt installering af apparaterne.

Apparater uden aftræk – som for eksempel komfurer – kan ligeledes ved dårlig indregulering medføre kulilteudvikling. Vær derfor ekstra opmærksom, hvis:

 • flammen står højt op over brænderen, og den bøjer ind over brænderdækslet i stedet for skråt ud i luften
 • der er store gule spidser på flammen eller sod på gryderne

Røggasserne fra apparater uden aftræk ledes ud i opstillingsrummet. Det er derfor meget vigtigt, at apparaterne er indreguleret korrekt, og at man i tilfælde af formodet dårlig funktion får autoriseret personale til at kontrollere apparatet.

Man kan dog selv sikre sig de optimale forhold ved forbrændingen, ved at holde brænderdele helt rene og i orden.
F.eks. må der ikke være skader på brænderdelene, de skal være intakte, ikke bære tegn på skævhed og kunne placeres korrekt på brænderen.

Naturgas

Naturgas er produktet af døde organismer i form af planter og dyr, som er blevet begravet i undergrunden. Gennem flere millioner år har organismerne været under et meget stort pres, hvilket har medført udvikling af fossile brændstoffer og herunder brændbar naturgas. I Danmark har vi naturgas i undergrunden, som udledes fra felter i den danske del af Nordsøen. Naturgas består primært af metangas, og den danske gas fra Nordsøen rummer 89 % metan.

Naturgas er de senere år blevet mere og mere udbredt som energikilde i hele verden, og det er der en særlig grund til. Naturgas er nemlig det reneste fossile brændstof, og er derfor mere miljøvenligt end andre fossile brændstoffer såsom olie og kul.

Belastningen af miljøet er væsentligt lavere, når du anvender naturgas i forhold til end tilsvarende elapparater. Du kan faktisk spare op til 50 %, hvis du vælger gas frem for el. Samtidig bliver energispildet minimeret, når du laver mad med gas, da energiforbruget stopper så snart du slukker gasblusset. Det kan også mærkes på energiregningen.

Flaskegas

Flaskegas er den populære betegnelse for en blanding af kulbrinterne propan og butan, der under tryk kan opbevares i gasflasker som en klar væske.
Internationalt anvendes betegnelsen liquefied petroleum gas eller LPG.
Gasflasker, eller trykflasker, er beholdere af metal eller plast som er modstandsdygtige overfor højt indre tryk.
Flaskegas har mange anvendelsesformål i husholdninger: madlavning, opvarmning, ukrudtssvidning, håndværksopgaver, osv.

Trykket i trykflasken til flaskegas er 10-16 bar (højtryk) og reduceres ved den på flasken monterede regulator til lavtryk, omkring 30 mbar (millibar), som normalt er det gastryk, de tilhørende gasapparater er konstrueret til.

Nogle gasapparater er konstrueret til at fungere ved det direkte tryk fra gasflaske med butan eller gasdåse, hvor trykket normalt er cirka 3 bar.

Trykflasker, som anvendes til byggeri, industri og laboratorier kan have et langt højere tryk, hvilket gør dem uanvendelige (hvis ikke ligefrem farlige) til apparater i en almindelig husholdning.

Flaskegas er af sikkerhedsmæssige grunde tilsat et kraftigt lugtstof, "gaslugten", så forbrugeren har mulighed for hurtigt at konstatere eventuelle utætheder på installationen.

Hos Gastroudstyr.dk har vi et sortiment der byder på produkter som bruger både el og gas. Vi ved nemlig godt, at det er meget forskelligt hvad folk ønsker at bruge.

Når du kommer til os med dine ønsker om gas, så husk at fortælle hvilken gas du har adgang til, eller ønsker at bruge i dit køkken. Så finder vi sammen det helt rette komfur, køleskab eller hvad du ellers har brug for.

Vi ved nemlig at det betyder alverden at få det rette udstyr, uanset om du har el eller gas i køkkenet. Vores produkter til gas, er ofte fremstillet til at kunne tage en bestemt slags gas, og skal have de rette tilslutninger. Det har betydning for brugen, og for ikkerheden i køkkenet at der er valgt rigtigt, og at udstyret er sat korrekt op.

Husk desuden, at vælger du at bruge gas i dit køkken, så skal du samtidig tilpasse gryder og pander. Nogle gryder og pander er bedre egnet til gas end andre, hvilket har betydning for din madlavning og
grydernes holdbarhed.